Vad är lycka för dig?

I den här kursdelen går vi igenom synen på lycka och på vilket sätt stress kan sätta käppar i hjulen för både motivation och autentiska känslor. Du får forskarperspektiven, vanliga orsaker till stress och en nulägesanalys som tydliggör sambandet mellan känslor, tankar och handlingar.

Kursdelen ger inspirerande kunskap om själens krockkuddar och hur du stärker kontakten med dina inre drivkrafter. Här sätter du dina livsmål, tränar närvaro och lär dig effektiva tekniker som på kort tid ökar känslan av lycka och motivation.

Kryssa i markeringen vid kursen kursen innan du fortsätter