Ett omfattande kurspaket med fem kurser baserade på den senaste forskningen om hjärnan och hälsa kopplat till välbefinnande. Här lär du dig hantera stress, synliggör dina styrkor, sätter positiva tankemönster och stärker kontakten med dina inre drivkrafter; vilket sammantaget ökar känslan av tid och mening. Du tränar närvaro, lär dig återhämtning och får dessutom konkreta verktyg som hjälper dig bygga en egen upplevelseklubb. I kursen möter du de främsta forskarna, tar del av deras egna föreläsningar och jobbar med uppgifter som tydliggör bilden av dig och dina behov. Allt du behöver finns i mobilen eller datorn, och du går kursen var du vill, och i din egen takt.

Kryssa i markeringen framför kurspaketet innan du fortsätter